Waar denk jij aan bij armoede in Nederland? Het Armoedefonds vroeg het aan voorbijgangers op straat. De meest gehoorde reacties? Bedelaars, daklozen en zwervers! Maar ook; ‘armoede, dat hebben we hier niet in Nederland!’ Maar wat als blijkt dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland geldzorgen hebben? En dat ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens ernstige financiële problemen ervaren?

Een ding is zeker; er rust in Nederland een taboe op armoede. Dat zorgt er voor dat deze groep maar moeilijk te bereiken is. Mensen wachten gemiddeld vijf jaar voordat zij hulp zoeken*. Maar zelfs een kleine betalingsachterstand kan in deze periode oplopen tot een enorme schuld, met vergaande gevolgen. Armoede zorgt daarnaast voor minder kans op een opleiding, heeft invloed op de woonsituatie en heeft gevolgen voor de gezondheid. Schaamte, een sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen allemaal het gevolg zijn van armoede. Mensen die leven in armoede kunnen hierdoor minder goed meedoen in de maatschappij.

Hoe staat het met armoede in Oss?
Bij de voedselbank Oss zijn er op dit moment 198 gezinnen die in aanmerking komen voor voedselpakketten; dat zijn in totaal 600 personen. Quiet Oss had begin 2022 in totaal 118 members. Ook hier is een duidelijke groei zichtbaar. En dan is er nog de groep die geen recht meer heeft op voedselpakketten van de voedselbank (deze worden maximaal voor een periode van drie jaar verstrekt), terwijl de persoonlijke situatie nog niet is veranderd. Zij kunnen terecht bij diverse organisaties in Oss, zoals bijvoorbeeld ‘Eten over’. Na een jaar mogen zij dan weer gebruik maken van de voedselbank. In deze crisistijd wordt er overigens coulant omgegaan met die termijn, om mensen niet in acute problemen te laten komen.

Spreekuren in de wijk
In gesprek met de gemeente Oss werd duidelijk dat ook zij merken dat de stap naar hulpverlening via de gemeente nog steeds als moeilijk wordt ervaren. Daarom zijn er in de gemeente Oss én de randgemeenten, overal spreekuren ingericht om deze stap zo laagdrempelig mogelijk te maken. Voor meer informatie kijk je op: Spreekuren in de wijk – ONS welzijn om te zien waar je voor hulp terecht kunt in jouw wijk.

Stille armoede
Ook onder werkenden heerst stille armoede. Volgens de laatste cijfers van het CBS hebben veel gezinnen met een modaal inkomen inmiddels moeite om rond te komen. Van deze groep weten we dat zij nauwelijks met een hulpvraag bij de gemeente terechtkomen. Ook voor hen is de gemeente Oss aanwezig op verschillende beurzen, open dagen en evenementen om meer informatie te verstrekken. Want het is ontzettend belangrijk om op tijd aan de bel te trekken bij het ontstaan van schulden, hoe klein ook. De gemeente helpt je graag om erger te voorkomen.

*bron: Armoedefonds

Meer weten over Quiet Oss? Lees hier de ervaringen van members.