Over ons

De stichting signaleert met haar vrijwilligers inmiddels al meer dan 25 jaar armoede- en schuldenproblematiek en is een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Oss. Vaak zijn mensen bang dat ze er bij een hulpvraag slechter uitkomen. En dat is bijzonder jammer, want de hulp die de gemeente Oss biedt is sterk verbeterd de afgelopen jaren. Download hier de brochure ‘Hoe werkt schuldhulpverlening?’ 

Met Elkaar werkt samen met veel organisaties in Oss en omgeving op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dit zijn overheidsinstanties, professionele- en vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven.

“Wat we momenteel signaleren is dat mensen veel te lang met hun problemen rondlopen alvorens hulp in te roepen. De schaamte om toe te geven dat je het financieel niet trekt is enorm: Het voelt als persoonlijk falen en niet meer meetellen in onze sterk geïndividualiseerde maatschappij. Zo lang mogelijk wordt de schijn opgehouden. Totdat het echt niet meer gaat, bijvoorbeeld als een huisuitzetting dreigt”, zegt voorzitter Mari Peters.

Voordat men aan de bel trekt is een schuld  van €1.000 is dan gemiddeld opgelopen tot €43.000. Dit houdt vaak in dat er dan nog een zware weg van 3 tot 5 jaar gevolgd moet worden. Echt, er zijn oplossingen genoeg, maar hoe langer men wacht, hoe zwaarder het wordt. Daarom streeft Met Elkaar naar meer aandacht naar vroegsignalering en preventie.

Een vrijwilliger kan uitkomst bieden
Een luisterend oor, zonder oordeel. Er over praten in een veilige omgeving is de eerste stap naar een oplossing. De vrijwilligers weten goed hoe de sociale kaart van Oss eruit ziet en kunnen je vaak de richting wijzen en je zelfs begeleiden naar de officiële instanties.

Inloopspreekuur
Daarnaast kun je elke week binnen lopen bij de Inloopspreekuur van SchuldHulpMaatje en Quiet Community Oss waarbij je je zorgen om geld kunt uiten en waar vrijwilligers beschikbaar zijn die je verder kunnen helpen.

SchuldHulpMaatje:  Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is het inloopspreekuur in Wij(k)Huis De Haard, Brederostraat 46 in Oss.
Op donderdagen is het mogelijk om tussen 13.00-15.00 uur in te lopen in Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 in Oss.

Quiet Community Oss: Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur is de inloopmiddag in Wij(k)Huis De Haard, Brederostraat 46 in Oss.